Ivo Brzobohatý – Ještěr – má ve Skautské nadaci Jaroslava Foglara na starosti skautfunding. Nevíte co to je? Přečtěte si krátký rozhovor. 

Co to je skautfunding a jak vás vlastně tato myšlenka v nadaci napadla?

Velmi obecně to je skautský fundraising nebo-li individuální fundraising ve skautském prostředí. V nadaci takto označujeme nabídku skautským střediskům využít registraci nadace na portálu darujme.cz k vytvoření vlastního dárcovského projektu. Středisko získá odkaz na jednoduchou webovou stránku s platební bránou, prostřednictvím které oslovuje svoje potenciální dárce. Vybranou částku dostane od nadace jako dar.  Skautská střediska se nevěnují fundraisingu soustavě, ale spíše řeší konkrétní potřebu, nejčastěji při budování klubovny nebo nějaké živelné události.

Kdysi jsem se na jedné přednášce zeptal skautských vůdců, kdo poskytl v uplynulém roce  finanční dar, ruku zvedli téměř všichni. A když jsem se zeptal, kdo z přítomných finančně podpořil skauting, šla většina ruk dolů. Uvědomil jsem si, že existuje velký dárcovský potenciál, ale současně máme vnitřní zábrany žádat svoje nejbližší skautské okolí o finanční podporu.  

Proč je pro střediska výhodné tuto platformu využít?

Snažíme se, aby to bylo pro střediska jednoduché a rychlé. Většinou mají časově omezený projekt, ke kterému se nevyplatí si zakládat  vlastní účet na darujme. Navíc jim nadace přidá 2% z vybrané částky, kterou si strhává provozovatel portálu darujme.cz, takže dostanou celou vybranou částku. Platforma je přívětivá k dárcům, on-line dárcovství je současný trend.

Co to je matching?

Matching je motivační znásobení přijatých darů, např. zdvojnásobení darované částky nebo bonusový dar navíc při dosažení cílové částky, která může být ještě terminovaná. Nadace ho nabízí k některým dárcovským projektům, aby podpořila střediska v jejich odvaze žádat svoje okolí o finanční dary.  

Hlásí se hodně projektů?

Aktuálně máme 12 aktivních projektů a 26 ukončených projektů. Za 2,5 roku se podařilo získat celkem 2,8 milionu Kč, z toho letos je to 2,1 milionu. Začátky byly docela nesmělé, ale letošní nárůst byl obrovský.  Potenciál je pravděpodobně mnohonásobný. Všechny projekty jsou na www.podporit.jdem.cz

Jaká byla největší vybraná částka?

Nejvíc vybral dárcovský projekt Dědkovská sbírka, aktuálně jsou na 866  tisících. Za prvních pět dnů od spuštění vybrali více jak půl milionu. Jedná se však o podporu známe základny, která kompletně vyhořela. Ostatní projekty jsou v řádu desítek tisíc, podpora stavby nové klubovny ve Vyškově se blíží čtvrt milionu korun.

A teď k miliónovému daru. Proč se správní rada rozhodla věnovat z Mauglího daru tak velkou částku jednoho projektu a proč právě Sojčáci z Děčína?

V souladu s přáním dárkyně jsme hledali příležitost, aby dar nebyl rozdroben, ale měl zásadní význam pro podporu jednoho konkrétního projektu. Středisko Sojčáci Děčín má příležitost koupit nemovitost vhodnou pro skauting, která se nabízí za milion. Taková částka je nad možnosti nevelkého střediska v regionu, který byl v minulosti deformován přesuny obyvatel a a rozvoj komunit zde má velký význam. Základna navíc ponese Mauglího jméno.

Proč nadace neposlala Sojčákům rovnou celou částku?

Zbývající část daru chceme investovat do navázání kontaktů se skautskou krajanskou exilovou komunitou.

Uvědomujeme si, že podpora Sojčáků je zcela vyjmenčná a možná není úplně spravedlivá vůči ostatním žadatelům.  Nabízená nemovitost však nebude jen obyčejnou klubovnou, ale má potenciál stát se víkendovou základnou, odkud je dostupná CHKO Labské pískovce. Sojčákům jsem nabídli polovinu kupní ceny a druhou polovinu se pokusí získat na darech, které jim nadace zdvojnásobí. 

Pokud se jim nepodaří vybrat na celou kupní cenu, mohou si zbytek půjčit z Fondu nemovitostí Junáka a splácet z budoucích příjmů základny.  Naše podpora jim umožní nemovitost koupit a využít nabídnutou příležitost. 

Chceme také mezi skauty šířit potřebu vzájemné solidární pomoci mezi regiony. Skauting rozhodně nemá všude stejné podmínky svého rozvoje a je zapotřebí, aby se skautům dařilo nejen ve velkých vysokoškolských městech. Takže pokud čtenář s touto tezí souhlasí, prosíme o podporu Sojčáků na podporitsojcaky.jdem.cz  

 

Přidejte se k ostatním, kteří odebírají náš pravidlený informační email.

Shrnutí novinek, upozornění na nové výzvy a programy nadace. 

Děkujeme za důvěru! Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme pěkný den.