U příležitostí 80. výročí vydání prvního dílu komixu Rychlé šípy vyhlašuje Skautská nadace Jaroslava Foglara výzvu k předkládání projektů. Cílem podpory jsou veškeré aktivity vedoucí k připomenutí vzniku jedinečného komixu Rychlé šípy, fenoménu, jehož prostřednictvím spisovatel a vychovatel Jaroslav Foglar pozitivně ovlivňoval a motivoval generace svých čtenářů. Předpokládaná maximální výše je dohromady 60.000.- Kč (pro granty podané v prvním a druhém kole výzvy)

Grant je zamýšlen pro sdružení, spolky a oddíly, které v roce 2018 uspořádají akci pro širokou veřejnost (děti, rodiče s dětmi, dospělí) s tématikou připomenutí 80. výročí prvního vydání Rychlých šípů (výstava, beseda, hra, soutěž, závody…).  Akce má posloužit k propagaci odkazu JF a jeho ideálů. Chceme podpořit zejména nové a inovativní akce nebo pravidelné akce, kde díky příspěvku nadace dojde k jejich významnému rozšíření nebo pořízení například nějaké herní pomůcky, kterou bude možné opakovaně používat. Žadatel podáním žádosti potvrzuje, že je schopen grantovanou akci bez dalších podmínek (například navázání na další granty) zajistit a že grant bude použit na schválený účel. Pořadatel poskytne SNJF stručnou zprávu o proběhlé akci včetně fotografické ev. video dokumentace. SNJF poskytne na schválený účel finanční grant a zároveň poskytne k propagaci akce logo 80 let RŠ a zařadí akci do kalendária roku Rychlých šípů na webu nadace.

Žadatelé: skautská střediska, sdružení, fyzické osoby.

 

Uzávěrka projektů 1. kolo:  15.4.2018

Uzávěrka projektů 2. kolo: 15.9.2018

 

Jak požádat o grant?

Žádosti prosíme zasílat pouze elektronicky ve formátu formuláře ZDE

Formulář je společný pro i pořadatele kteří chtějí akci pouze nahlásit a zařadit do kalendáře. Pokud žádáte o grant, zaškrtněte příslušné políčko na konci formuláře, vyplňte požadovanou částku a specifikujte na co chcete tuto částku využít.

Záměry projektů je možné konzultovat předem na e-mailové adrese fondfoglar@skautskanadace.cz

 

Přidejte se k ostatním, kteří odebírají náš pravidlený informační email.

Shrnutí novinek, upozornění na nové výzvy a programy nadace. 

Děkujeme za důvěru! Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme pěkný den.