Jaroslav Foglar se celoživotně věnoval vedení oddílu a jasně si uvědomoval nutnost solidního zázemí. Klubovna by měla být středobodem veškerého dění. Ano, skauti realizují výpravy do přírody, táboří, ale běžné schůzky ve školním roce, zejména pak v chladné části roku, si není možné bez pevné střechy nad hlavou představit. Podpoře skautských oddílů věnoval Jaroslav Foglar celý svůj život a rozhodl se v něm pokračovat i následně, prostřednictvím svého odkazu. Skautská nadace tak na jeho úsilí navazuje nejen v publikaci literárních děl, ale převzala samozřejmě i štafetu v pomoci střediskům při rekonstrukcích nebo pořízení důstojného zázemí.

Prší, schůzka nebude?

Málokterý vedoucí má možnost – a buďme upřímní – i odvahu pozvat si do vlastního bytu 20 dětí. Prvním zázemím pro pravidelné schůzky jsou často bývalé prádelny, volné nebytové prostory, klubovny spřátelených spolků. Výhodou je náklonnost města, které ideálně může středisku poskytnout třeba i svou místnost. Nicméně středisko je tak odkázáno na vrtkavost rozhodnutí místní samosprávy. Stížnosti nájemníků, obecní volby nebo lepší finanční nabídka, postaví zájmy neformálního vzdělávání do protiváhy s movitějším nájemcem nebo “vyšším” obecním zájmem” a oddíly jsou znovu na začátku.

Činnost střediska pak na sebe navíc nabaluje potřebu zajištění úložných prostor pro vybavení na výpravy, sportovní aktivity a hry, zvláštní nároky klade zázemí pro uskladnění vybavení na stanový tábor. Na takový objem materiálu vyklizená kancelář nebo třída prostě nestačí.

Zázemí pro schůzky, ale i úložný prostor

Prvním krokem je sebrat odvahu. Pustit se do realizace vlastní nezávislé klubovny je vždy během na dlouhou trať, ale také je ve všech ohledech krokem, který se vyplatí. V dlouhodobém horizontu bude mít středisko vždy pevné zázemí. Nemusíte zvažovat, zda se vyplatí investice do oprav oken, výměny podlahy v objektu, který máte pouze zapůjčen. Můžete klubovnu uzpůsobit svým potřebám, věnovat se údržbě a počáteční chaotický stav postupně přetvořit. Pokud se pustíte do stavby nového objektu, můžete upravit dispozice naprosto ideálně.

Nestyďte se říct o pomoc

Druhým krokem je překonat počáteční předsudky. Požádejte o pomoc své okolí, snažte se získat zájem širší komunity vaší obce, aby podpora vašich aktivit byla veřejným zájmem. Informujte se o vypsaných dotacích, a to nejen v sektoru MŠMT, ale hlavně v programech, které se vztahují přímo k vašemu regionu. Obraťte se však také přímo na své členy, tedy rodiče a známé. V počtu rodin, které jsou spojené s vašimi oddíly se vždy najde alespoň pár ochotných. Nebojte se informovat o vašich záměrech a veřejně je debatovat. Definujte svůj záměr a investujte do studie a působivé vizualizace, se kterou budete svoje sny prezentovat.  Pořádejte benefiční akce a hledejte podporu mezi zastupiteli. Sbírka prostřednictvím darujme.cz může oslovit drobné dárce a překvapit výsledným výtěžkem.

Například za rok 2019 eviduje Skautská nadace ve 30 podporovaných projektech dary v celkové výši 2 265 533 Kč. Nadace některým vybraným střediskům navíc pomohla zvýšit částku do rozpočtu matchingem nebo samostatným darem.

Zajištěním prostor nepozvednete pouze úroveň svého oddílu, posunete dál celé středisko. Do klubovny se budete vracet s jistotou a stavovskou hrdostí, protože to bude VAŠE KLUBOVNA. Prostory mohou posloužit dalším kulturním nebo společenským aktivitám, mohou být sdíleny a nabízeny i dalším oddílům.

Skautská nadace Jaroslava Foglara aktivně podporuje řadu projektů. Postupně vás chceme seznamovat s některými realizacemi podrobně a tím vás třeba inspirovat k vlastním aktivitám. Budeme rádi, když ve sdílených zkušenostech najdete nové možnosti, nebo informace, které vás zásadním rozhodnutím provedou.

Pokud máte nějaký dotaz už teď, obraťte se na Ještěra – Iva Brzobohatého – jester@skaut.cz

 Za SNJF Olaf, Ještěr a Magda. 

Přidejte se k ostatním, kteří odebírají náš pravidlený informační email.

Shrnutí novinek, upozornění na nové výzvy a programy nadace. 

Děkujeme za důvěru! Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme pěkný den.