U příležitostí 110. výročí prvního skautského tábora na ostrově Brownsea Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v programu Nový oddíl.

Cílem podpory jsou veškeré aktivity vedoucí k založení nového oddílu, případně přenesení (rozšíření) oddílu na místo nového působení (do sousední obce, na satelitní periférii města apod.), kde je nedostatečná nabídka pro činnost dětí. Cílem podpory však není materiální vybavení střediska. U dlouhodobějších projektů je možnost udělení grantu nad 10 000 Kč s etapovým grantováním dle dosažených výsledků.

Žadatelé: skautská střediska nebo i fyzické osoby.

Uzávěrka projektů je 15. září 2017

Očekávaná realizace projektů do konce roku 2017.

Projekty prosíme zasílat pouze elektronicky ve formátu přiložené osnovy na adresu novyoddil@skautskanadace.cz. Záměry projektů je možné konzultovat předem tamtéž.

 

Přidejte se k ostatním, kteří odebírají náš pravidlený informační email.

Shrnutí novinek, upozornění na nové výzvy a programy nadace. 

Děkujeme za důvěru! Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme pěkný den.