Nadace podpoří především studie nových kluboven. Lze žádat o podporu na:

1.Studie na nové stavby kluboven nebo rekonstrukce nových prostor na skautské klubovny.

Cílem je umožnit jednotkám, které uvažují o stavbě vlastní klubovny pořízení prvotní studie stavby. Nadace si je vědoma rizika, že studie nemusí být realizována. Lze žádat o částku 10 000 Kč. Obvyklá cena studie je vyšší (20 – 30 tisíc), je na žadateli, zda doplatí cenu ze svých zdrojů nebo si domluví cenu příznivější. Autorem studie má být osoba s oprávněním na projektovou činnost a současně by nemělo jít o členy vedení OJ (volené i jmenované). Podmínkou je poskytnutí studie (pdf) nadaci a Junáku.

Poskytnutím nadačního příspěvku se nadace nezavazuje k další podpoře.

Oprávnění žadatelé: organizační jednotky Junáka – českého skauta.

Alokace – 50 000 Kč.

Realizace – do konce roku 2019, v případě potřeby lze žádat i o pozdější termín,  uzávěrka žádostí do 30. 4. 2019

Nedojde-li k vyčerpání alokované částky na studie, bude podpořeno:

2. Matching dárcovských projektů pod hlavičkou Skautské nadace JF ve prospěch pořízení, výstavby, rekonstrukcí a vybavení kluboven a základen pro činnost dětmi a mládeží v duchu skautských ideálů.

Nadace nabízí možnost skautfundingu  – vytvoření dárcovské výzvy v rámci darujme.cz. Jedná se o prostředek, který umožňuje OJ shromažďovat od svých dárců finanční prostředky na dárcovský projekt. Matching je určité navýšení nebo znásobení získané vybrané částky. Maximální částka činí 5 000 Kč.

Možnosti:

  1. I.Ke každé vybrané koruně přičíst … Kč, maximálně 5 000 Kč.
  2. II.Pokud vybraná částka přesáhne … Kč, přičíst ke každé vybrané koruně … Kč, maximálně 5 000 Kč.
  3. III.Pokud vybraná částka přesáhne … Kč, přičíst na závěr 5 000 Kč.

Výběr možnosti je na rozhodnutí žadatele, umožní nastavení jeho vlastní kampaně, v případě převisu žádostí budou podpořeny projekty rizikovější.

Nejpozdější rozhodné datum pro matching (stav dárcovského projektu) – 21. 12. 2019.

Alokace bude upřesněna po uzávěrce Studií na nové klubovny (alokace na Studie a Matching celkem 50 000 Kč), uzávěrka 8. 5. 2019. Oprávnění žadatelé – spolky a pobočné spolky pracující s dětmi a mládeží v duchu skautských ideálů.

Přílohy:

Osnova projektu Střecha – studie 2019

Osnova projektu Střecha – matching 2019

Přidejte se k ostatním, kteří odebírají náš pravidlený informační email.

Shrnutí novinek, upozornění na nové výzvy a programy nadace. 

Děkujeme za důvěru! Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme pěkný den.