Na dárcovské platformě darujme.cz, kterou skautským střediskům zprostředkovává Skautská nadace Jaroslava Foglara, byl dosažen třetí milion.

A to necelý půlrok od chvíle, kdy bylo docíleno dvou milionů.

Darovaná částka představuje 740 darů. Z jedné třetiny se na ní podílejí dary na obnovu vyhořelé klubovny na Hanspaulce. Ostatní dary připadají na stavby a rekonstrukce kluboven. Překročení statisícové částky vybrané na jeden projekt již není ojedinělé, například středisko Vyškov se dostalo na částku přesahující tři sta tisíc korun.

Dárcovské projekty na nové klubovny asi nikdy nenahradí chybějící investiční prostředky na nové stavby, ale poukazují na systémový problém  – totiž chybějící podporu investic do neformálního vzdělávání. Propagace spojená s individuálním fundraisingem pomohla ve Vyškově při jednání s městem a krajem nad financováním nové klubovny s rozpočtem 12 milionů Kč.

Více jak třetina z darovaných tří milionů připadá na dva požárové projekty, kdy nebyl majetek vůbec nebo dostatečně pojištěn a pojistka tudíž nepokryla náklady na obnovu nemovitosti. Tyto události sice výrazně přispívají k rozvoji individuálního fundraisingu ve skautském prostředí, ale rádi se dalším podobným projektům vyhneme. Střediska by si měla zkontrolovat pojištění svého majetku, Junák může pomoci zprostředkovat pojištění i u jinak velmi obtížně pojistitelných staveb.

Nadace ke všem dárcovským projektům přidala 2%, které si jinak strhává provozovatel portálu darujme.cz. Střediska dostávají celou vybranou částku. Vybrané peníze byly koncem roku převedeny střediskům. Potvrzení o přijetí daru v roce 2019 bylo dárcům zasláno 16. ledna 2020.

Všechny projekty zprostředkované Skautskou nadací Jaroslava Foglara najdete na podporit.jdem.cz

Předchozí články o skautfundingu: Skautfunding, První milion, Druhý milion.

Děkujeme vám, všem dárcům, kteří podporujete dárcovské projekty skautských středisek pod hlavičkou Skautské nadace Jaroslava Foglara.

Skautfunding v roce 2019:

  • 1865 dárců darovalo 2 265 533 Kč!
  • 1974 jednorázových darů a 68 pravidelných darů
  • Podpořeno 30 dárcovských projektů
  • Rekordní den 9. 7. 2019 bylo darováno 139 506 Kč
  • Nejštědřejší měsíc červenec bylo darováno 821 265 Kč
  • Nejvíce vybrala Dědkovská sbírka – 875 200 Kč
  • Mezi 1. a 24. prosincem nebyl den bez daru, průměr nad 10 000 Kč/den
  • V roce 2019 se vybralo více jak čtyř násobek roku 2018
  • Průměrně darovaná částka přesahuje 1100 Kč

O dary je zapotřebí opakovaně žádat. Vybrané tři miliony ukazují, že je to reálné. Pokud o podporu nežádáte, máte téměř jistotu, že nic nedostanete. Pokud o ni budete žádat, tak nejhorší, co se vám může stát je, že nic nedostanete.

Nabízíme skautfunding (tj. využití darujme.cz ve skautském prostředí) jako prostředek k získávání vlastních zdrojů. Oslovování potenciálních dárců bude především na vás.

V případě zájmu o vlastní dárcovský projekt na darujme.cz pod hlavičkou Skautské nadace Jaroslava Foglara kontaktujte autora článku na jester@skaut.cz

Přidejte se k ostatním, kteří odebírají náš pravidlený informační email.

Shrnutí novinek, upozornění na nové výzvy a programy nadace. 

Děkujeme za důvěru! Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme pěkný den.