Skautská nadace Jaroslava Foglara u příležitosti Měsíce dobročinné závěti znovu otevírá důležité téma darováním závětí. Kampaň spojuje dva neméně důležité aspekty občanské a osobní zodpovědnosti. Přibližuje nový úhel pohledu, věnuje nejen pozornost aktivnímu přispívání potřebným, ale také pozornost tomu, jak zajistit vypořádání našeho odkazu v budoucnosti podle našich vlastních představ. Snaží se naučit širokou veřejnost uvažovat a mluvit včas o krocích, které nám mohou připadat nepatřičné nebo předčasné, ale dotýkají se všech.

Rozhodnutí o budoucím vypořádání je úkolem každého zodpovědného člověka

V Čechách má se závětí zkušenost jen malý zlomek lidí. V jediném dokumentu přitom máte unikátní šanci urovnat svůj odkaz vůči nejbližším opravdu podle vašich představ, a pokud podporujete některou neziskovou organizaci za života, můžete se rozhodnout, zda považujete za potřebné určit třeba malou část vašeho odkazu i jí.

Z průzkumů na toto téma jasně vyplývá, že značné množství lidí má již ve středním věku poměrně přesnou představu o tom, jak by si přáli v budoucnosti naložit se svým odkazem. Málokdo však za života realizuje nutné kroky k tomu, aby přání mohla být realizována, tedy sepsání jasně formulované závěti.

Dobré skutky můžete konat i po svém odchodu

Pavel Trantina – Goblin, předseda správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara přesně tímto způsobem ošetřil svůj skautský odkaz. Skautské nadaci Jaroslava Foglara se rozhodl odkázat značnou finanční hotovost s přáním, aby sloužila především pro podporu mezinárodních skautských výměn.

Důležitým bodem jsou také písemnosti, knihy a další převážně skautské archiválie, které si přeje odkázat Skautskému institutu.

Popudem pro sepsání závěti a rozdělení majetku nejen mezi Goblinovy nejbližší bylo i dlouholeté přátelství se skautským starostou a místostarostou Jirkou Navrátilem. Pavel Trantina vzpomíná: „Často mi totiž vypravoval, jak obráží skautské pohřby a vdovy mu na nich říkají: «Do poslední chvíle manžel na skauty myslel.» A on jim, s humorem sobě vlastním, v duchu odpovídal, že by bylo hezké, kdyby na ně dotyčný myslel i v poslední vůli.“

Neodkládejte důležitá rozhodnutí

Lidé, kteří přistoupili k sepsání závěti, v mnoha případech uvádějí, že jim tento krok přinesl klid do života. Někteří ho přirovnali k pohodě a uspokojení, které cítíme v uklizeném domě. Pokud chcete zjistit o tématu více, možná vás inspiruje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Koalici Pro snadné dárcovství podporuje nadace Via. Zavázala se, že dárcům, kteří projeví dobrou vůli a část svého odkazu věnují dobročinné organizaci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

Za Skautskou nadaci Jaroslava Foglara

Pavla Plocková – Olaf

tajemnice

Přidejte se k ostatním, kteří odebírají náš pravidlený informační email.

Shrnutí novinek, upozornění na nové výzvy a programy nadace. 

Děkujeme za důvěru! Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme pěkný den.