Jiří Kolominský alias Mauglí se narodil 16. prosince 1925 v Praze. Právě dnes by oslavil 94. narozeniny. Jeho jméno brzy ponese děčínská skautská základna, kterou nadace významně podpoří právě Mauglího darem. Pomoci můžete i vy!

V červnu nám do nadace přišel mail s lakonickým sdělením: “Drazí skauti, dnes je výročí úmrtí mého strýčka, a tak jsme se s maminkou minulý týden rozhodly, že to oslavíme darem Vám. Maminka Vám tedy nechala převést ze svého konta 1,000,000 kr. na památku svého bratra, Dr. Jiřího Kolominského / bratra Mauglí, který zemřel 18.6.1986 v Bad Oyenhausen v Německu.” Nechtělo se nám nejdříve uvěřit, ale milion na kontě skutečně byl. A tak začalo naše poznávání laskavé dárkyně, paní Lángové, a jejího bratra Mauglího.

Převážná část daru od sestry Mauglího bude použita na nákup nové klubovny střediska Sojčáci Děčín. Děčínští skauti a skautky získají novou “Základnu Mauglí” s klubovnami. Polovinu kupní ceny dostávají přímo, druhou polovinu se snaží získat na darech. Nadace jim každý přijatý dar zdvojnásobí. Podpořit je můžete i vy – na http://bit.ly/PodpořitSojčáky. Děkujeme!

A kdo vlastně byl Mauglí? 

Kromě svého civilního povolání lékaře to byl především skaut, jeden z čelních představitelů exilové skautské organizace. Vedl tábory, jednal s úřady, vychoval celou generaci skautů v oblasti Německo – Sever, vybojoval naši účast na Nordjambu, jezdil na tzv. velesezení. Byl také spoluredaktorem časopisu STOPA, autorem mnohých článků v exilových a jiných časopisech, organizátorem účasti na 15. světovém jamboree v Kanadě. Nakonec byl v roce 1984 zvolen evropským náčelníkem Českého a slovenského exilového skautingu.  

Začalo to v jeho sedmi letech. S se rodiči přestěhoval na Slovensko, kde se seznámil se skautským hnutím. V roce 1936 se stal vlčetem – odsud si odnesl své skautské jméno a nadšení pro skautskou myšlenku. Válečná léta veškerou skautskou činnost znemožnila: zatímco v Čechách a na Moravě byl skauting rozpuštěn, na Slovensku zastavily oddíly činnost dobrovolně, aby nebyly přičleněny násilím k fašistickým Hlinkovým gardám. Ihned po skončení války se už ale Mauglí připravuje jakožto sborový tajemník na I. Skautský sněm v Žilině, kde se zakládal Slovenský Junák. 

Své povolání vystudoval na Karlově univerzitě v Praze, kde v roce 1950 promuje na lékaře. Po dokončení studií odešel do Františkových Lázní, později do Mariánských Lázní a konečně do Karlových Varů. Zastával zde místo ředitele ústavu J.E. Purkyně pro balneologii. V Karlových Varech ho také zastihly události pražského jara 1968 a s ním znovuvzkříšení skautského hnutí, kterému se dal k dispozici jako aktivní činovník. Koncem roku pak odešel Mauglí s rodinou do Západního Německa a usadil se jako lázeňský lékař v Bad Oyenhausenu. 

V roce 1973 stál opět, už potřetí ve svém životě, u kolébky obnoveného skautingu, tentokrát exilového. V roce 1975 vede již oddíl exilových skautů na 14. jamboree v norském Lillenhammmeru. Po rozpuštění skautské organizace v Československu má tak v Norsku první příležitost rozvinout československou vlajku. Bratr Mauglí organizuje později i naši účast na dalším světovém jamboree v Kanadě, kromě toho založil a vedl oddíl Německo-sever, stal se členem Evropské rady a v roce 1984 byl na 8. Velesezení zvolen evropským náčelníkem Českého a slovenského exilového skautingu. Zemřel 18. června 1986 v Bad Oyenhausenu na následky těžké srdeční choroby. 

Zdroje: 

Kusý, Jaroslav, říjen 1986. „Buď připraven“ byl jeho životní postoj. Demokracie v exilu

Seidlová Dana (Pirátka). Zrcadlo mé duše

Cipa, Mudr. Jiří Kolominský – Maugli

 

Přidejte se k ostatním, kteří odebírají náš pravidlený informační email.

Shrnutí novinek, upozornění na nové výzvy a programy nadace. 

Děkujeme za důvěru! Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme pěkný den.