NOVÝ ODDÍL

Základní popis: Podpora získávání drobného vybavení pro skautské oddíly a zakládání nových skautských oddílů. Skládá se obvykle z paušálu na náklady náboru a po několika měsících z částky za každého nově registrovaného člena/členku.

Projekt by měl proběhnout do konce roku 2017. Obecně v první vlně podporujeme náklady na nábor ve výši 3-5 tisíc Kč (propagace, cestovné, materiál na náborové aktivity). Ve druhé fázi budeme po registraci 2018 přidělovat podporu 250 Kč na nově registrovaného člena, kterého udržíte v novém oddíle. Využity by měly být na vybavení nováčků, případně na část registračního poplatku apod. Preferujeme zakládání mnových oddílů, ale případné nové družiny na periferii mají také šanci.

Cílová skupina: skautské oddíly

Periodicita: celoročně

Základní fin. rozmezí: desetitisíce korun

Příklady podporovaných projektů: nábor nových členů, reklamní materiály na získání nových členů. 

Nadací upřednostňovaná forma podpory: náklady, které není možné zajistit z jiných zdrojů 

 

Přidejte se k ostatním, kteří odebírají náš pravidlený informační email.

Shrnutí novinek, upozornění na nové výzvy a programy nadace. 

Děkujeme za důvěru! Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme pěkný den.