PROGRAMY NADACE

 

Skautská nadace Jaroslava Foglara (dále jen SNJF) vede 6 programů, které si kladou za cíl podporovat mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí a mládeže v duchu skautských ideálů; pomáhat jim při rozvoji duševního, tělesného, společenského a duchovního potenciálu.

 • Skautfundingová platforma
 • Střecha
 • Nový oddíl 
 • Dobré skutky 
 • Drobný fundraising
 • Odkaz Jaroslava Foglara

Každý z programů je řízen programovou radou, která definuje základní parametry programu, hodnotí jednotlivé projekty a rozhoduje o přidělení finanční podpory. Dlouhodobé plány programové rady jsou schvalovány správní radou nadace.

Programy SNJF se řídí podle následujících pravidel:

 

 1. Nadace podporuje pouze neziskové projekty.
 2. Transparentnost hodnocení – projekty jsou hodnoceny na základě předem definovaných pravidel, která jsou pro uchazeče pochopitelná a jsou zveřejněna na webu nadace. Viz níže: Grantové programy.
 3. Periodicita vyhlašování – projekty mají předem jasně definované termíny podávání přihlášek, hodnocení a vyhlašování výsledků. Hlavní programy nadace jsou vyhlašovány pravidelně.
 4. Odpovědnost – SNJF má právo nepodpořit žádný z navrhovaných projektů. Stejně tak nemusí podpořit projekt v plné, požadované výši.
 5. Finanční strop – ve chvíli vyhlašování projektů je předem stanoveno, jak velká finanční částka bude celkově ze strany nadace na podporu projektů v daném období vyhrazena.
 6. Adresná finanční podpora – finanční prostředky jsou propláceny na základě jasně definované finanční rozvahy popsané v přihlášce. Je přesně stanoveno, na co budou finanční prostředky nadace využity.
 7. Vícezdrojové financování projektů. Nadace upřednostňuje projekty, které nespoléhají pouze na jeden zdroj financování.
 8. Příkladné vyhodnocení a kontrola projektů –  Nadace si vyhrazuje, aby u podpořených projektů:
  1. znala rozpočet projektu včetně závěrečného účetnictví celého projektu.
  2. měla možnost využívat všechnu dokumentaci spojenou s projektem a mohla s ním nakládat pro své potřeby.
  3. mohla odebrat finanční podporu, nebude-li realizace odpovídat schválenému projektu.
  4. realizátor projektu deklaroval relevantním způsobem a při každé vhodné příležitosti, že projekt byl podpořen SNJF.
 9. Elektronizace – Nadace klade velký důraz na automatizaci a elektronické zpracování všech dokumentů spojených s prací nadace. Především s přihláškami, hodnocením apod.

 

Přidejte se k ostatním, kteří odebírají náš pravidlený informační email.

Shrnutí novinek, upozornění na nové výzvy a programy nadace. 

Děkujeme za důvěru! Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme pěkný den.