Přinášíme shrnutí velké pátrací hry Šestnáctero. Zdroj iklubovna.cz, autor Martin Vérteši – Sova.

Městská pátrací hra Stínadelské šestnáctero v uplynulém měsíci vybídla více než tisíc lidí k průzkumům Brna a jeho tajemných zákoutí. Jejich cílem totiž bylo objevit bydliště všech bývalých členů Vontské rady a zajistit si jejich hlasy pro volbu Velkého Vonta. Hra, kterou zorganizovalo Sdružení přátel Jaroslava Foglara za podpory Nadace Jaroslava Foglara, volně navázala na dva ročníky úspěšné hry Stínadla tudy.
Každý týden v rozmezí jednoho měsíce zveřejňovali organizátoři Stínadelského šestnáctera na webu hry sadu čtyř fotografií, znázorňujících čtyři místa někde v brněnských Stínadlech. Úkolem hráčů, kterých se do hry nakonec přihlásilo 1165, bylo místa najít a odnést si z nich důkazní odznak či ústřižek. Na šestnáct nejrychlejších čekal originální odznak a s ním i tři body, na všechny ostatní nálezce pak ústřižek s kódem a jeden bod do celkového pořadí.

Ilustrace hry

Hráči se v průběhu hry dostali na místa, která většinou vůbec neznali a poodhalili tak kousek Stínadel, legendární čtvrti z knih Jaroslava Foglara, ve svém městě nebo dokonce ve své čtvrti. Důkazní odznaky a ústřižky se v elegantních černých ponožkách nacházely třeba v areálu bývalé továrny Mosilana, v zákoutích známých i neznámých dělnických kolonií, u nejstarší brněnské elektrárny nebo u polozapomenutých soch světců. Hra je součástí Roku Rychlých šípů – právě letos si totiž připomínáme 80. výročí od zveřejnění prvního komiksu o klubu neohrožené pětice hochů.

Skrýš

Hrou provázela legenda o rozpadlé vontské organizaci, kterou je možné opět sjednotit pouze znovuzískáním ježka v kleci. K tomu je ale potřeba sešikovat všechny kluky ze Stínadel – a to může dokázat jen ten, kdo získá podporu od všech bývalých členů zaniklé Vontské rady. Právě jejich bydliště pátrači po celý měsíc v Brně hledali.

Ve středu 28. března 2018 odpoledne se v tovární budově areálu Mosilana uskutečnilo závěrečné setkání účastníků hry Šestnáctero. Jako i při loňských ročnících hry Stínadla tudy se projevil velký zájem účastníků o tato setkání, na nichž je hlavním programem téměř odborná prezentace organizátora hry o jednotlivých stanovištích a místech v Brně, kterou doprovází i veřejná diskuze závodníků, co při hře zažili, kde se jim nejvíce líbilo, co nového při hře objevili… 
Desítka organizátorů z řad členů a příznivců Sdružení přátel Jaroslava Foglara připravila k setkání též oblíbený doprovodný program: Fotokoutek s komiksovými bublinami s hláškami z Rychlých šípů, dražbu obrázků ze hry, herní koutek s ježky v kleci a omalovánkou Rychlých šípů či prodej foglarovských materiálů.
Za následující fota děkujeme Romanu Kulovi!

Přidejte se k ostatním, kteří odebírají náš pravidlený informační email.

Shrnutí novinek, upozornění na nové výzvy a programy nadace. 

Děkujeme za důvěru! Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme pěkný den.